Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν κάνετε κράτηση μέσω της ιστοσελίδας των Louis Hotels. Εφόσον επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα δέχεστε να συμμορφωθείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις μας όπως διαμορφώνονται και αναρτώνται κατά διαστήματα.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις θα αποτελούν τη βάση της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και όλους τους ενήλικες ή ανηλίκους που αποτελούν μέρος της κράτησής σας. Κάνοντας αυτή την κράτηση, δέχεστε τη δέσμευσή σας από τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν ενσωματωθεί στο συμβόλαιό σας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τροποποιήσεις ή διορθώσεις, αλλαγές, αναστολή ή διακοπή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή.

Δεν παρέχουμε οιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, εκπροσώπηση ή έγκριση σε σχέση με την ιστοσελίδα ή κάθε πληροφορία, υπηρεσία ή προϊόν που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε φύσης όπως και αν προήλθε αυτή από ή σε σχέση με την επίσκεψη ή την χρήστη της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της είτε οφείλεται σε ανακρίβεια, λάθος, παράλειψη ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, είτε προκλήθηκε από τα Louis Hotels, τους υπαλλήλους ή τους πράκτορες μας ή και άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΤΙΜΕΣ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Συνιστάται σε όλους τους χρήστες να ελέγχουν προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται, πριν προβούν σε οποιαδήποτε συμφωνία. Η διαθεσιμότητα, οι τιμές και η ακύρωση ισχύουν για τη χρέωση που αναγράφεται για κάθε δωμάτιο και θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις λεπτομέρειες που παρέχονται για τις χρεώσεις πριν κάνετε μια online κράτηση. Οι προσφορές μπορεί να έχουν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις ακυρώσεων ειδικά για την προσφορά. Συνιστάται να τα ελέγχετε προσεκτικά πριν ολοκληρώσετε την online κράτησή σας.

Κάθε δωμάτιο θα έχει όρους και προϋποθέσεις ανάλογα με τη χωρητικότητά του. Συνιστάται να ελέγχετε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν κάνετε μια online κράτηση.

Όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να τακτοποιούνται πλήρως πριν από την αναχώρηση.

ΦΠΑ & ΦΟΡΟΙ

Ο ΦΠΑ και οι φόροι συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του δωματίου, . Τα γεύματα περιλαμβάνονται στην τιμή μόνο εφόσον αυτό αναφέρεται ρητά. Τα Louis Hotels διατηρούν το δικαίωμα να αναθεωρούν περιοδικά τις τιμές των δωματίων. Τυχόν αύξηση των τιμών θα κοινοποιείται την ώρα της κράτησης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές των δωματίων μας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το σύστημα των online κρατήσεών μας ή επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων στο τηλέφωνο

00357-22-588213

ΓΕΝΙΚΑ

Το ξενοδοχείο θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ολοκληρώσει την κράτηση όσο καλύτερα μπορεί βάσει των στοιχείων που έχουν παρασχεθεί. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει εναλλακτικές υπηρεσίες ή τουλάχιστον ισότιμης αξίας χωρίς επιπλέον χρεώσεις για τον επισκέπτη.

Ο επισκέπτης δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την κράτησή του σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου για σκοπούς εκτός της εστίασης.

Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να μετακυλήσει στον επισκέπτη τυχόν επιπλέον χρεώσεις για αγαθά και υπηρεσίες που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαμονής του επισκέπτη ή προκλήθηκαν από αμέλεια του επισκέπτη να τηρήσει το συμφωνημένο ωράριο των υπηρεσιών.

Αν και το ξενοδοχείο έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα φυλλάδια, στις τιμές, στις διαφημίσεις και στην ιστοσελίδα του είναι ακριβείς, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αντικαταστήσει ή να αποσύρει οποιαδήποτε υπηρεσία, εγκατάσταση ή παροχή, χωρίς προειδοποίηση αν είναι απαραίτητο.

Παρά τα όσα αναφέρονται σε αυτούς τους όρους, το ξενοδοχείο δε φέρει ευθύνη για κάθε ολική ή μερική αποτυχία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον πελάτη στην περίπτωση που συντρέχει κάποια από τις παρακάτω περιστάσεις:

  • Απεργίες
  • Άλλες ασυνήθιστες ενέργειες
  • Φωτιά στο ξενοδοχείο ή κοντά σ' αυτό
  • Πλημμύρα στο ξενοδοχείο ή κοντά σ' αυτό
  • Αναταραχές, διαφορές ή εμφύλιες συρράξεις
  • Τρομοκρατική ενέργεια ή απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας.
  • Ανωτέρα βία
  • Νομικές διαδικασίες εναντίον του ξενοδοχείου, εφόσον δεν προκλήθηκαν από αμέλειά του,
  • οι οποίες παρεμποδίζουν την παροχή υπηρεσιών.

Ειδικές Ανάγκες/Αιτήματα

Περιορισμός Ευθύνης

Check In

Βρεφικές κούνιες

Κάπνισμα

Κατοικίδια

Ζημιές Επισκεπτών

Αλκοόλ

Κώδικας Συμπεριφοράς Επισκεπτών

Υγεία και Ασφάλεια

Πνευματικά δικαιώματα/Εμπορικά σήματα

Προστασία Δεδομένων

Τροποποίηση

Πολιτική διαδικτύου

Επικοινωνήστε μαζί μας

Νόμος και Δικαιοδοσία

URL: theroyalapollonia.com

Company, organization: THE ROYAL APOLLONIA

Registered Offices:

The Royal Apollonia

Georgiou A, Str. Potamos Germasogias 4048

4064 Limassol - Cyprus

Tel: +357 255 088 00

Fax: +357 224 429 35

res.apollonia@louishotels.com

SIRET:

Share capital:

Purpose of site: Promotion of the establishment

Director of publication, legal representative:

Editorial Manager:

Web master, design, editing, artistic direction: SAS WIHP

Photography: SAS WIHP

Web hosting: SAS WIHP

President SAS WIHP: Vincent Ramelli

The site presents:

● Informative content

● A collection of personal data on line

French Data Protection Act: the site is the subject of a declaration to the Commission Nationale Informatique and Liberté (French Data Protection Authority). You have the right to access, modify, rectify and delete information that concerns you (art. 34 of the Loi Informatique et Libertés (French Data Protection Act)). To exercise this right, please contact: res.apollonia@louishotels.com

Ownership: The site and the information that it contains are protected by French intellectual property law and by international agreements. Except for use by immediate family members or private use, the site and any element of its content may not be reproduced, republished, retranscribed, modified or passed on without the prior authorization of the eligible party.

Ζητείται η συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση cookies στον ιστότοπό μας, έτσι ώστε να μπορούμε σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα | Μάθετε περισσότερα

OK ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ